{"id":302,"date":"2016-08-16T17:07:01","date_gmt":"2016-08-16T17:07:01","guid":{"rendered":"http:\/\/impreza8.us-themes.com\/?page_id=302"},"modified":"2022-06-28T09:02:47","modified_gmt":"2022-06-28T09:02:47","slug":"kravu-parvadajumi-parvaksanas-serviss-kraveju-pakalpojumi","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/lp.kravastaksometrs.lv\/","title":{"rendered":"Kravu p\u0101rvad\u0101jumi, p\u0101rv\u0101k\u0161an\u0101s serviss, kr\u0101v\u0113ju pakalpojumi."},"content":{"rendered":"
<\/div>
\"\"<\/div><\/div>

Piezvani<\/h2>

Zvani, noskaidro cenu, pieejam\u012bbu un piesaki pakalpojumu!<\/p>\n<\/div>

Zvan\u012bt<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Raksti e-pastu<\/h2>

Raksti e-past\u0101, noskaidro cenu, pieejam\u012bbu un piesaki pakalpojumu!<\/p>\n<\/div>

Rakst\u012bt e-pastu<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>[vc_custom_heading text=”Kravu p\u0101rvad\u0101jumi, p\u0101rv\u0101k\u0161an\u0101s serviss, kr\u0101v\u0113ju pakalpojumi.” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_bg%22%7D%7D”]<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>
[vc_custom_heading text=”P\u0101rvad\u0101\u0161anas transports” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
<\/span><\/a><\/div>
<\/span><\/a><\/div>
<\/span><\/a><\/div>
<\/span><\/a><\/div>
<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>

kravastaksometrs.lv<\/strong><\/h2>\n

Ar prieku sniegsim konsult\u0101ciju kravu p\u0101rvad\u0101jumu jaut\u0101jumos.<\/p>\n

– Transports ar \u0161oferi(bez krau\u0161anas pakalpojuma) – 25 EUR\/h<\/strong><\/p>\n

– Transports ar 1 kr\u0101v\u0113ju(\u0161oferis) – 30 EUR\/h<\/strong><\/p>\n

– Transports ar 2 kr\u0101v\u0113jiem(\u0161oferis + 1) – 35 EUR\/h<\/strong>
\n*cenas nor\u0101d\u012btas BEZ PVN 21%<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>

<\/div><\/div>

Juridisk\u0101 adrese un rekviz\u012bti:<\/span><\/h4>\n

Kravas taksometrs SIA<\/strong>
\nRe\u0123. Nr. 40103991491<\/strong>
\nPVN Re\u0123. Nr. LV40103991491<\/strong>
\nMalienas iela 72-35, R\u012bga, LV-1064<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\n

<\/p>

    <\/ul><\/div>\n
    \n
    \n\n\n\n\n\n\n<\/div>\n
    \n